OpenAI

OpenAI یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی است که روی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی کار می‌کند. هدف آن‌ها توسعه هوش مصنوعی ایمن و مفید برای همه انسان‌ها است. آن‌ها مدل‌های زبان قدرتمندی مانند GPT-3 را ساخته‌اند که می‌تواند متن تولید کند، ترجمه کند و به سوالات به طور آموزنده پاسخ دهد. به طور مستقیم به خود مدل GPT-4 دسترسی ندارید، اما می‌توانید از سرویس‌هایی مانند ChatGPT Plus برای استفاده از قابلیت‌های آن برای مقاصد مختلف استفاده کنید.