ژانر Simulation در بازی‌های کامپیوتری به بازی‌هایی گفته می‌شود که سعی در تقلید دقیق از دنیای واقعی و شبیه‌سازی یک فرایند خاص را دارند. در بازی‌های شبیه‌سازی، بازیکنان به عنوان مدیر یا اپراتور در یک صنعت خاص عمل می‌کنند و باید فرایند تولید یک محصول را اداره کنند. مثالهایی مانند شبیه‌سازی شهر، شغل، قطار، هواپیما، مزرعه و غیره در این ژانر قرار دارد. در این بازی‌ها، بازیکن باید برای تولید محصول با مواد اولیه مورد نیاز، ماشین آلات و تجهیزات تأمین شده، و سپس به محصول نهایی ارسال شده به بازار. هنر ویژه این لحظه در بازی، با خلق جهانی واقعی از سادگی های خاص، افزایش تمرکز خود را مسلط می سازد. با توجه به واقعیت و دقت بالای بازی، ژانر Simulation یا شبیه ساز اطلاعات جذاب و خواندنی برای بازیکنان و علاقه‌مندان به همین موضوع فراهم می‌کند.