ژانر RPG (Role Playing Game) در بازی‌های کامپیوتری به بازی‌هایی گفته می‌شود که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا به عنوان یک شخصیت خیالی وارد یک دنیای خیالی شوند و تعاملی با شخصیت‌های دیگر داشته باشند. در این بازی‌ها، بازیکنان در  جایگاه یک شخصیت خیالی بازی می‌کنند و معمولا به سفر و ماجراجویی در یک دنیای باز با جو بسیار فضای اسطوره‌ای، میان جنگجویان و بزرگان، آغاز می‌کنند. بازیکنان می‌توانند شخصیت خود را با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در طول بازی، بهبود دهند و مهارت‌های خود را افزایش دهند. در این بازی‌ها عملیاتی مانند به‌روزرسانی ویژگی‌های کاراکتر، بهبود تجهیزات و استفاده از تاکتیک‌های موثر برای شکست دشمنان برای پیشرفت و جایگاه الهی خود، بسیار مهم است. گرافیک بسیار خوب از طبیعت موجودات روایت شده در دنیای خیالی بازی های RPG، به عنوان یک شکل هنری، شناسایی شده است که در این بازی‌ها به حداکثر رسیده است.