ژانر Racing در بازی‌های کامپیوتری به بازی‌هایی گفته می‌شود که بیشتر در مورد رانندگی و کنترل خودروهای سریع و ورزشی هستند. این بازی‌ها عموما شامل طراحی مسابقات رانندگی، اتومبیل‌رانی، موتور سواری و دوچرخه سواری هستند. در این بازی‌ها، بازیکنان با انتخاب یک خودروی سریع، شرایط جاده، مسیر مورد علاقه و حریفانشان، به گروهی از حرکات آمده و سعی در شکست حریفانشان برای نفرت می‌کنند. در ژانر Racing، مهارت و دقت هنرانه شما در موقعیت‌های بحرانی به پیروزی شما دست می‌دهد. گرافیک و حرکت نسبتاً خوبی، برای هیجان انگیزی و برانگیزنده بودن این بازی‌ها به کار می‌روند و بازیکنان را به دنیایی پر شور و هیجان دعوت می‌کنند.