ژانر MMO (Massively Multiplayer Online) در بازی‌های کامپیوتری به بازی‌هایی گفته می‌شود که امکان بازی با هزاران بازیکن دیگر به صورت همزمان و تعامل با آن‌ها را فراهم می‌کنند. در این بازی‌ها، بازیکنان به طور معمول به عنوان یک شخصیت وارد دنیای ساخته شده توسط توسعه دهندگان می‌شوند و می‌توانند با شخصیت‌های دیگر به صورت همکارانه یا رقبا بازی کنند. بسیاری از بازی‌های MMO مانند بازی‌های RPG (Role Playing Games) هستند، که شخصیت بازیکن با توجه به پیشرفت و انجام ماموریت‌ها ارتقاء پیدا می‌کند و به دنبال پیشرفت در بازی می‌باشد. بازیکنان با همکاری و تعامل با یکدیگر و ایجاد گروه‌هایی به همراه بازیکنان دیگر، برای پیشرفت و موفقیت در بازی تلاش می‌کنند. به علت فضای بی‌انتهایی بازی، این بازی‌ها به طور منظم به‌روزرسانی و به‌روزکردن دارند، به همین دلیل با بازیکنان از تکرار پیچیدگی‌ها می‌توان برگرداند.