نکسون

گیفت کارت Nexon همان Karma Koin قدیم می باشد که از سال 2022 تغییر نام پیدا کرد.