تغییرات 26 سپتامبر (World of Warcraft (pvp

تغییرات زیر در تاریخ 26 سپتامبر 2017 در زمینه Player vs Player در تمامی ریلم ها برنامه ریزی و اعمال گشته است:

هیرو Druid:

کاهش Damage اضافی Shred در حالت Stealthed از 50% به 25% در زمینهPvP.

 

کاهش Damage اضافی Rake در حالت Stealthed از 100% به 50% در زمینه PvP.

 

تلنت Feral:
برای استفاده از Enraged Maim الان به 5 Combo Piont احتیاج است.

 

کاهش Duration لِوِل Enraged Maim از 6 ثانیه به 5 ثانیه.

 

افزایش Coldown لِوِل Enraged Maim از 6 ثانیه به 10 ثانیه.

 

کاهش Damage لِوِل Lunar Inspiration به مقدار 20%.

 

کاهش Maximum Health لِوِل Ferocios Wound از 25% به 15%.

 

 

•هیرو Demon Hunter:
کاهش Duration لِوِل Imprison از 4 ثانیه به 3 ثانیه.

 

افزایش Coldown لِوِل Detainment از 30 ثانیه به 45 ثانیه.

 

•هیرو Monk:
افزایش Absorb لِوِل Life Cocoon در زمینه PvP به مقدار 10%.

 

افزایش Versatility در زمینه PvP به مقدار 5%.
افزایش Armor در زمینه PvP به مقدار 10%.
افزایش Mana Regeneration در زمینه PvP به مقدار 5%.

 

•هیرو Paladin:
کاهش Heal بر اساس Damage Dealt لِوِل Avenging Crusader از 200% به 175% در تلنت Holy.

 

•هیرو Shaman:

کاهش Damage Taken لِوِل Earth Shield بر روی تارگت از 15% به 10% در تلنت Restoration.

 

•هیرو Warlock:

کاهش Damage لِوِل Chaos Bolt در زمینه PvP به مقدار 10% در تلنت Destruction.

 

کاهش Damage افروده شده به لِوِل Chaos Bolt توسط Focused Chaos از 75% به 65% در تلنت Destruction.

 

کاهش Critical Strike Chance مربوط به Firestone از 75% به 65% در تلنت Destruction.

افزایش Intellect در زمینه PvP به مقدار 6% در تلنت Destruction.

 

 

 

نویسنده مطلب: Parsa Nazeri

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *