ایزی بُن، امتیاز جایزه

ایزی بن امتیازیست که مشتریان ایزی پینگ می توانند از آن برای اعمال تخفیف بر روی سبد خرید خود استفاده نمایند. این یک فرصت برای مشتریان دائمی ایزی پینگ می باشد که از حداکثر تخفیف بهره مند شوند.

جهت استفاده، شما می توانید با افزودن محصول به سبد خرید خود سپس باز کردن سبد و اعمال مقدار مورد نظر ایزی بنی که از خرید های قبلی داشته اید، از این امتیاز استفاده نمایید.

لازم به ذکر است که نیازی به رسیدن ایزی بن شما به مبلغ مورد نیاز یک محصول نیست و هر مقدار ایزی بن که دارید می توانید جهت اعملال تخفیف استفاده نمایید.