داستان هیرو Brewmaster

داستان هیرو Brewmaster

قرن ها بود که در اعماق کوه ها در نزدیکی شهر Oyo مراسم های مذهبی برگزار می شد.
مکانی برای عیش و نوش و در اصل مکاتبه با ارواح در آن مکان کودکی از مادری زمینی و پدری آسمانی متولد شد.
این کودک Mangix نام گرفت و جدا از توانایی های زمینی،توانایی های آسمانی نیز داشت و به همین گونه به راحتی با تلاش و کوشش به سخت ترین تمرینات چیره میشد.
Mangix جوان به دلیل استفاده بیش از حد از مشروب لقب Brewmaster را به دست آورد و همیشه دلیل موفقیت های خود را مشروب میدانست و تعصب خاصی نسبت به لقب خود داشت.
او حتی برای اینکه به همه ثابت کند که این لقب شایسته اوست،با رقیب های خود در این عرصه به مدت نُه روز متوالی به خوردن مشروب پرداختند.
رقیب ها یکی پس از دیگری از پای در آمدند و این Brewmaster بود که باری دیگر خود را به همگان ثابت کرد.
Brewmaster همیشه در این فکر بود که قبیله خود را باری دیگر به جاه و جلال برساند و ثابت کند قبیله ای غنی و قدرتمند دارد که شایسته بهترین اتفاقات هستند و او باور دارد که روزی موفق خواهد شد.