داستان هیرو Beast Master

داستان هیرو Beast Master

در یک شب سرد زمستانی کودکی به اسم Karroch متولد شد مادرش هنگام به دنیا آوردن او از دنیا رفت.
پدر Karroch مسئول نگه داری از اصطبل Last King of Slom بود،به همین دلیل او در محیط اصطبل بدون مادر و با بی توجهی پدر بزرگ میشد.
سرانجام در سن 5 سالگی پدر خود را نیز از دست داد و او به همراه حیوانات خانگی به دربار پادشاه فرستاده شد و پادشاه Karroch کوچک را به عنوان حیوان خانگی خود انتخاب کرد.
درحالی که پسرک از پادشاه طلب آزادی میکرد،پادشاه زنجیری که به گردن او بسته بود را میکشید و از او می خواست که سرگرمش کند.
او همچنان در بین حیوانات خانگی پادشاه نگه داری میشد و همانند حیوانات از لاشه و باقی مانده حیوانات مجروح تغذیه میکرد و به خواص آنها پی میبرد.
کم کم Karroch متوجه شد که میتواند زبان حیوانات را بفهمد و حتی با آنها صحبت کند و حیوانات را راضی کند که بر علیه پادشاه قیام کنند.
در پی این قیام او موفق شد خود را از قفس برهاند،در این حین بود که گوزنی به اسم Regal به او تعظیم کرد و کمکش کرد از قلعه فرار کند.
Karroch در حال حاضر به یکی از بی رحم ترین جنگجویان طبیعت تبدیل شده است.