داستان هیرو Abaddon

داستان هیرو Abaddon

چشمه Avernus منبع خانواده Strength است.

با پدید آمدن شکافی در این چشمه نگرانی نسل های بعد بر انگیخته شد،چرا که از آن پس هر کودکی با آب چشمه مقدس Avernus غسل داده میشد قدرت های معجزه آسایی به دست می آورد.
نوزادی به اسم Abaddon متولد شد و با غسل دادن او در آب چشمه،نور عجیبی از چشم Abaddon کوچک خارج شد که همه را شکه کرد.
Abaddon در طول جوانی ، مهارت های زیادی را در میدان نبرد کسب کرد و همیشه تلاش میکرد تا روزی رهبری قبیله خود را دردست گیرد.
زمانی که بقیه با سلاح به تمرین می پرداختند،او وقت خود را صرف تمرکز روحی و فکری میکرد.
سرانجام از آب پشت چشمه مقداری نوشید و آموخت که چطور روحش را با بخار آن چشمه ترکیب کند ، ای عمل باعث شد Abaddon به موجودی از جنس مِه تبدیل شود.
در حال حاضر Abaddon یکی از مثال زندنی ترین جنگجوهای جهان است.